Peuteropvang

Peuter 2-4

De zorg van je peuter in handen leggen van een ander. Dat is een moeilijk moment. ‘Sneeuwt’ hij/zij niet onder in de groep? Wat als hij/zij eenkennig wordt? Zo zal je nog vele vragen hebben. Wij van Kindcentrum Putten (KCP) begrijpen dat als geen ander. Onze gediplomeerde peuterleidsters herkennen al deze emoties bij peuters maar begrijpen ook dat ouders dit lastig vinden. Daarom doen onze leidsters er alles aan om ervoor te zorgen dat je kindje het fijn vindt op Kindcentrum Putten. En heb je vragen, aarzel niet, kom naar ons toe!


Wennen op de peutergroep

De toekomstige peuterleidster van je kind start altijd met een intakegesprek en maakt afspraken over de wenperiode. Hoe bouwen we de samenwerking op en op welke wijze wordt er informatie uitgewisseld. Deze gesprekken zijn zeer belangrijk voor ons want een ouder kent zijn of haar eigen kind het beste. Bovendien vinden wij de normen en waarden van ouders belangrijk en nemen dit mee in de begeleiding van je kind.


Sociale ontwikkeling

Kinderen leren veel van elkaar. Samen delen, op je beurt wachten en contact maken. Onze peuterleidsters proberen daar zoveel mogelijk in te sturen en zorgen ervoor dat ieder kind voldoende aandacht krijgt.

Doordat de peutergroep uit meerdere peuters bestaat, leren ze samen te spelen, worden meer zelfredzaam, socialer en leren voor zichzelf op te komen.


Veel buiten

De tomaat komt niet uit de winkel.

Om kinderen de wereld om zich heen te laten ontdekken zijn we veel buiten, in de zandbak, op het gras maar ook in het bos of bij de verzorging van de dieren. Bovendien laten we je peuter kennismaken met de samenleving. Met de bolderkar naar het dorp, naar de markt of de wijk in.


Spelenderwijs leren

Peutereducatieprogramma
Naast groepsactiviteiten wordt ieder kind individueel begeleid met ontwikkelingsmateriaal. Peuters zijn hier in kleine groepjes mee bezig. Kindcentrum Putten vindt de persoonlijke ontwikkeling van elk kind erg belangrijk. Daarom werken we met het V.V.E.-programma: 'Doe meer met Bas' en 'Groen Cement'. De peutereducatieprogramma’s richten zich op de ontwikkeling van kinderen van 2 tot 4 jaar. De combinatie van spelen, leren en werken stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling. Maar peuters zitten niet in een klas. Een kind moet kind kunnen zijn. De belevingswereld van een kind is belangrijker dan het dagritme. Is het mooi weer of sneeuwt het, dan gaan we lekker naar buiten!

Betekenisvolle omgeving
Kinderen leren het meest in een betekenisvolle omgeving. Dit is een omgeving die goed past bij hun leeftijd, ontwikkelingsniveau, ervaring en eigenheid. Daarom bieden wij van Kindcentrum Putten verschillende locaties aan met ieder hun eigen aanpak en focus.

lees meer over onze peutereducatieprogramma's
Bij Kindcentrum Putten zijn de leidsters lief en zorgzaam, maar stimuleren ook vaardigheden die kinderen in de toekomst nodig hebben

Samenwerken aan een stabiele toekomst voor je kind

Pedagogisch coaches

Orthopedagogen, muziektherapeuten en speltherapeuten zijn nauw betrokken bij Kindcentrum Putten. Kinderen die moeilijk kunnen omgaan met emoties, niet voor zichzelf op kunnen komen, worden door hen begeleid. Uiteraard worden orthopedagogen alleen ingeschakeld na overleg met ouders.

Kinderopvang plus

Kindcentrum Putten verwelkomt kinderen die extra zorg nodig hebben; kinderen die niet terecht kunnen bij een reguliere kinderopvang en/of kinderen met een diagnose. Deze kinderen hebben extra zorg en aandacht nodig, maar ook behoefte aan een normale leefomgeving en dagindeling. We hebben orthopedagogen in dienst die nauw betrokken zijn en een extra leidster van Careander. De zorg van jouw kind met een gerust gevoel aan ons overlaten, daar gaan we voor. Meer weten? Bekijk Kinderopvang+.

Aanmelden

Wil je jouw kind inschrijven bij Kindcentrum Putten? Van harte welkom! Klik op inschrijven, vul de gegevens in en stuur het naar ons op. Dan nemen wij snel contact met je op. Wil je eerst meer informatie of één van onze locaties bekijken? Dat kan natuurlijk altijd! Aarzel niet, neem contact met ons op.