Peuterspeelzaal

Peuterspeelzaal (2-4)

Peuterspeelzaal ‘De Vrijbuitertjes’ is een vertrouwde plek waar kinderen spelend leren en begeleid worden in hun ontwikkeling. De Vrijbuitertjes is onderdeel van Kindcentrum Putten.

Alle kinderen zijn welkom. We zijn onafhankelijk van basisscholen en respecteren iedere geloofsovertuiging.

Jouw kind dient zich op onze speelzaal allereerst geborgen, veilig en vertrouwd te voelen. Dat is voor ons het belangrijkste. Zaken als zorgzaamheid, structuur en duidelijke grenzen zijn hier belangrijke facetten van. Ons uiteindelijke doel is om de totale ontwikkeling van elk kind te stimuleren. Dus zowel de motorische, cognitieve, sociaal-emotionele als de spraaktaalontwikkeling. Hierbij kijken we goed wat jouw kind nodig heeft en waar zijn of haar interesses liggen. Het spel van het kind staat centraal.

Jonge kinderen leren door te spelen, te doen, te kijken, uit te proberen, te imiteren, mee te doen en aanwijzingen. Door allerlei (spel) activiteiten en een rijke speel- en leeromgeving aan te bieden, doen de kinderen spelenderwijs allerlei ervaringen en ontdekkingen op. We houden rekening met verschillen tussen kinderen. Ieder kind is uniek en mag zichzelf zijn.


Dagritme

Wij werken met een vast dagritme. Voor de kinderen is dit zichtbaar gemaakt door middel van dagritmekaarten (Doe meer met Bas).

Vanaf 8.30 uur is de peuterspeelzaal open. De kinderen kunnen tussen 8.30 en 9.00 uur gebracht worden en tussen 11.45 en 12.00 uur weer opgehaald worden.

Het binnenkomen

De kinderen mogen bij binnenkomst zelf weten wat ze gaan doen. Ze kunnen samen met hun ouders kleien, puzzelen of in één van de hoeken spelen. Ook kan de thematafel van Bas bekeken worden. Als de ouders weggaan, wordt er duidelijk afscheid genomen.

Zelf kiezen

Wanneer alle ouders weg zijn, blijven de kinderen vrij spelen. Ze kunnen door het vrije spel, uiteraard onder toezicht van de leidsters, de speelzaal op hun eigen manier verkennen. Er zijn verschillende hoeken waar de kinderen alleen of samen kunnen spelen.

In de kring

De kring wordt om ongeveer 9.30 uur klaargezet. De kinderen helpen mee de klei op ruimen, samen met een leidster de tafel wegzetten en de stoeltjes in de kring zetten. In de open kring waar geen tafels tussen staan, kunnen de kinderen elkaar goed zien. Zo leren ze van en mét elkaar. Er wordt over het thema verteld en gepraat. Er worden liedjes gezongen, bewegingsspelletjes, dansspelletjes en kijk- of luisterspelletjes gedaan, die betrekking hebben op het thema en voor de kinderen veel betekenis hebben.

Eten en drinken

Na de kring gaan we aan tafel eten en drinken. De kinderen nemen van thuis een bakje met fruit of een koekje, en een beker met drinken mee. Een van de kinderen mag dan helpen met het uitdelen van de trommels en bekers. Voor we beginnen, zingen we altijd een liedje. Als de kinderen klaar zijn, kunnen ze zelf het bakje en de beker wegzetten en hun mond schoonmaken. Daarna gaan de kinderen plassen of verschonen we de luiers.

Werken in groepen

Dit is het moment dat kinderen iets mogen knutselen, passend bij het thema. Of een spel mogen doen, dat aansluit bij de ontwikkeling van het kind. Dit kan bijvoorbeeld constructief spel zijn, zoals het bouwen met Duplo of Kapla. Maar ook maken we gebruik van ontwikkelingsmateriaal, zoals een kleurenspel, communicatiespel, Lotto en het rijgen van kralen.

De laatste kring

In de laatste kring blikken we terug op wat we die ochtend hebben gedaan. We laten bijvoorbeeld het werkje van een peuter zien. Ook lezen we altijd voor uit een prentenboek.

Buiten spelen

Als het weer enigszins toelaat, gaan we buiten spelen. Buiten kunnen de kinderen rijden op tractors, loopfietsen of driewielers. Ook kunnen ze spelen in de zandbak. Bij slecht weer doen we binnen een bewegingsactiviteit.

Naar huis

De kinderen kunnen tussen 11.45 en 12.00 uur weer opgehaald worden.


V.V.E.-programma: Doe meer met Bas

Kindcentrum Putten werkt met het peutereducatieprogramma ‘Doe meer met Bas’. Handpop Bas speelt hierin de hoofdrol.

Het programma richt zich op de totale ontwikkeling van kinderen. De juiste balans van spelen, leren en werken stimuleert de kinderen hierin. Het uitgangspunt van al het lesmateriaal is gebaseerd op het feit dat een kind zich geborgen, veilig en vertrouwd moet kunnen voelen.

Het programma is gericht op:

 • Taalontwikkeling
 • Rekenen
 • Sociaal-emotionele ontwikkeling
 • Motoriek

Het programma: ‘Doe meer met Bas’ bestaat uit vele facetten:

 • Een leeromgeving waar kinderen spelenderwijs allerlei ervaringen op kunnen doen
 • Thema’s sluiten aan bij de belevingswereld van kinderen
 • Vast dagritme
 • Bevat stimulerende en uitdagende materialen en activiteiten:
  • Kringactiviteiten
  • Voorleesmaterialen
  • Onderzoeks- en ontdekkingsactiviteiten
  • Ontdekkings- en ontwikkelingsmaterialen
  • Buitenspelactiviteiten
  • Dans en beweging
  • Creatieve activiteiten


Observatie

We volgen de ontwikkeling van je kind tijdens de periode dat hij onze peuterspeelzaal bezoekt. We observeren hem in zijn of haar sociaal-emotionele-, spraak- en taal-, motorische en rekenontwikkeling. Hierbij maken we gebruik van een overdrachtsformulier. Dit formulier wordt als je kind de peuterspeelzaal verlaat met jou besproken en daarna opgestuurd naar de basisschool. Het is natuurlijk ook mogelijk dit tussentijds te bespreken.

Aanmelden

Wil je jouw kind inschrijven bij Kindcentrum Putten? Van harte welkom! Klik op inschrijven, vul de gegevens in en stuur het naar ons op. Dan nemen wij snel contact met je op. Wil je eerst meer informatie of één van onze locaties bekijken? Dat kan natuurlijk altijd! Aarzel niet, neem contact met ons op.