Voor- en Vroegschoolse Educatie, VVE

Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Al onze peuterleidsters zijn geslaagd voor de basistraining en de verdiepingscursus Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE). Wij bij Kindcentrum Putten vinden het belangrijk dat kinderen een fijne en leuke tijd bij ons hebben. Kinderen die zich veilig voelen, gaan spelen en maken contact met andere kinderen en leidsters. Wanneer kinderen zich goed voelen, stellen zij zich open om te leren en zich op eigen niveau te ontwikkelen. Hoe we dat doen?

V.V.E.-programma:
Doe meer met Bas

Kindcentrum Putten werkt met het peutereducatieprogramma ‘Doe meer met Bas’ Dit programma richt zich op de totale ontwikkeling van kinderen. De juiste balans van spelen, leren en werken stimuleert de kinderen in hun ontwikkeling. Het uitgangspunt van al het lesmateriaal is gebaseerd op het feit dat een kind zich geborgen, veilig en vertrouwd moet kunnen voelen.

Het programma: Doe meer met Bas bestaat uit vele facetten:
  • Rijke speel- leeromgeving, waar kinderen spelenderwijs allerlei ervaringen en ontdekkingen op kunnen doen
  • Stimulerende en uitdagende activiteiten
  • Kringactiviteiten, voorleesmateriaal, spelen met ontwikkelingsmateriaal, onderzoeken, buitenspel, dans, beweging en creatief
  • Thema’s sluiten aan bij belevingswereld van de kinderen
  • Vast dagritme
  • Voorziet in een doorgaande lijn naar basisschool
  • Observatiemogelijkheid; de ontwikkeling wordt vastgelegd in een overdrachtsformulier
  • Biedt extra ondersteuning aan kinderen die het nodig hebben, bijvoorbeeld bij een taal-/spraakachterstand
  • Verschillende leeftijdsgroepen 2-3 jaar, 3-4 jaar en 2-4 jaar
  • Geborgenheid, veiligheid en vertrouwen als uitgangspunt

Lees meer over "Doe meer met Bas".

bas_2
Thema: Ik ben Bas
bas_1
Thema: Welterusten Bas

V.V.E.-programma:
Groen Cement

Kinderen leren het meest in een betekenisvolle omgeving. Dit is een omgeving die goed past bij hun leeftijd, ontwikkelingsniveau, ervaring en eigenheid. Daarom bieden wij van Kindcentrum Putten verschillende locaties aan met ieder hun eigen aanpak en focus.

Bij locatie Schovenhofje werken we met het peutereducatieprogramma ‘Groen Cement’. Dit programma is hoofdzakelijk gericht op het buitenzijn. Hier ontwikkelen kinderen zich spelenderwijs, in hun eigen tempo, op hun eigen unieke manier door te doen, te ervaren en te beleven.

Buiten beschikken we over een ruime, veilig omheinde speelruimte waar kinderen kunnen spelen met natuurlijke materialen. Onze activiteiten vinden dan ook zoveel mogelijk buiten plaats. Denk aan zitten in de boskring en buiten eten of drinken. Daarnaast hebben we een buitenkeuken, een tunnel waar de kinderen in en overheen kunnen lopen, een tipitent, een buitenspeelhuisje en uiteraard een zandbak. De twee konijnen en een kip lopen hier vrolijk tussendoor.

Er bestaat geen slecht weer, alleen slechte kleding...

De buitenomgeving is aanleiding om te onderzoeken, samen te spelen, te verzamelen en te ontdekken. Het gebruik van alle zintuigen komt hierin terug. We gaan zoveel mogelijk met de kinderen naar het naastgelegen bos, om in de plassen te stampen en met z’n allen de natuur te ontdekken. We voelen, zien en ruiken samen met de kinderen om zoveel mogelijk in contact te staan met de natuur.

Bij de activiteiten gebruiken we voornamelijk natuurlijke materialen, zoals blaadjes, takjes, gras, water en modder. De activiteiten die de kinderen aangeboden krijgen, worden afgestemd op hun eigen belevingswereld. Op deze wijze steken de kinderen spelenderwijs veel op van de lesstof.

Groen Cement

Stichting Groen Cement wil bijdragen aan het grootbrengen van een generatie kinderen die de kans krijgt liefde voor de natuur te ontwikkelen. Spelenderwijs leren kinderen ontdekken hoe zij zélf goed voor de natuur kunnen zorgen en dragen dat als vanzelfsprekend over aan volgende generaties.

Meer weten over deze doelstelling? Lees hier verder.

Aanmelden

Wil je jouw kind inschrijven bij Kindcentrum Putten? Van harte welkom! Klik op inschrijven, vul de gegevens in en stuur het naar ons op. Dan nemen wij snel contact met je op. Wil je eerst meer informatie of één van onze locaties bekijken? Dat kan natuurlijk altijd! Aarzel niet, neem contact met ons op.