Voor Ouders

Ouders ontzorgen zonder zorgen; dat is onze missie! Wij vinden het belangrijk dat jij je kind met een gerust hart bij ons achterlaat. Een goede samenwerking valt of staat met duidelijke communicatie. Wij vinden onderling en persoonlijk contact met kinderen én ouders erg belangrijk. Daarom maken wij onder andere gebruik van een app, om je op de hoogte te houden en te betrekken bij de ontwikkeling van je kind.

Kwaliteit

Om de kwaliteit in de kinderopvang te waarborgen, heeft de Rijksoverheid kwaliteitseisen opgesteld waaraan kinderopvangorganisaties zich moeten houden. Deze eisen vormen een belangrijk onderdeel van de wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK). Om te controleren of organisaties zich aan deze eisen houden, wordt er jaarlijks (onaangekondigd) een inspectie uitgevoerd door de GGD in opdracht van de gemeente. Zij leggen hun bevindingen vast in een rapportage. Wij doen er uiteraard alles aan om aan deze eisen te voldoen. Bekijk hieronder de rapportages van onze locaties.

Oudercommissie

Kindcentrum Putten vindt het belangrijk dat jij als ouder betrokken bent bij de opvang van jouw kind. Jouw kind brengt immers een groot deel van de week door bij ons. Door jouw betrokkenheid kunnen we ons blijven verbeteren en een goede kwaliteit opvang aanbieden. Daarom zijn we erg blij met onze oudercommissie. Deze commissie behartigt de belangen van ouders en kinderen.

In de oudercommissie zitten ouders van al onze locaties. Zij denken mee over het beleid en geven advies en feedback aan de directie van Kindcentrum Putten over wat er goed gaat en waarin de organisatie zich verder kan ontwikkelen.

Vind je het leuk om mee te denken, mee te praten en mee te beslissen in de oudercommissie? Of wil je een vraagstuk of onderwerp aandragen? Neem dan contact op met oudercommissie@kindcentrumputten.nl

Vragen?

Kennismaken?

    Deze website is beveiligd door reCAPTCHA en het Google Privacy Beleid en Gebruikersvoorwaarden zijn van toepassing.